• graan01

  graan01

 • graan02

  graan02

 • graan03

  graan03

 • graan04

  graan04

JAARLIJKSE EINDTIJD-BIJBELSTUDIE

Datum : 7 februari 2018
Locatie : Evangelische Gemeente De Graankorrel
Goezate Gebouw
Kerckelant 3
Werkendam
Aanvang : 19.30 uur

“LICHT VAN DE BIJBEL OVER DE HUIDIGE ONTWIKKELINGEN IN DE
WERELD” (EDITIE 2017-2018)

Schijnwerpers op de jaren 2017 en 2018 met het oog op de in de Bijbel beschreven toekomstige gebeurtenissen.

Ondersteund door honderden indringende beamer-beelden zal Frank Ouweneel stilstaan bij de precisie waarmee de Bijbel over de actualiteit spreekt.

BEKNOPTE BIJBELSTUDIE-BESCHRIJVING:

De wereldgebeurtenissen in de periode januari 2017 tot en met heden sluiten naadloos aan op de volgende passages uit de door God aan de profeet Daniël getoonde visioenen:

.....ik zag een vierde dier. Het was afschrikwekkend en zag er geweldig sterk uit ! Het
verscheurde zijn voedsel met zijn grote ijzeren tanden en het overige vertrapte hij
onder zijn poten. Dit dier had tien horens. Terwijl ik op de horens lette, verscheen er
plotseling een andere kleine hoorn tussen. Deze kleine hoorn had ogen, die leken op
mensenogen en een mond die allerlei grootspraak uitsloeg.....(Daniël 7 : 7 en 8).

.....toen ik om mij heen keek, zag ik een ram met twee lange horens aan de rivier
staan. De ram stootte naar het westen, het noorden en het zuiden en niemand kon
tegen hem standhouden of zijn slachtoffers redden. Hij deed wat hij wilde en werd
erg groot. Terwijl ik geboeid toekeek, verscheen plotseling een geitebok vanuit het
westen. Hij bewoog zich zó snel over de hele aarde voort dat zijn poten de grond
zelfs niet raakten. De geitebok werd trots en machtig, maar op het toppunt van zijn
macht brak plotseling zijn grote hoorn af en op die plaats kwamen vier opvallende
horens op. Zij waren gericht naar de vier windstreken. Eén van hen, die klein begon,
werd al gauw buitengewoon sterk. Hij viel het zuiden en het oosten aan en vocht ook
tegen Israël. Deze visioenen hebben betrekking op de eindtijd en op de laatste
gebeurtenis in de geschiedenis.....(Daniël 8 : 3 t/m 5, 8, 9, 17 en 19).

In het licht van de Daniël-visioenen focust deze Beamer-Bijbelstudie op de
volgende nieuwsfeiten van de afgelopen maanden:

* Donald Trump
* Kim Jong-un
* Amazon
* Jeruzalem
* geheime genootschappen
* de terreur-aanslagen in onze buurlanden
* het naderende einde van Europa
* christen-vervolging
* de "treurende" en "wegkwijnende" aarde
* "een groot teken in de hemel"
* enzovoort, enzovoort

Daniël 7 : 27 proclameert dat er uitsluitend hoop en perspectief is in Jezus Christus:
Het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel
zal gegeven worden aan de Allerhoogste: Zijn koningschap is een eeuwig
koningschap, en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.

Hij Zelf bemoedigt ons in Openbaring 22 : 20: Ik kom spoedig.

 

 

 

 

Laatste nieuws

7 februari 2018 Jaarlijkse Eindtijd-Bijbelstudie door Frank Ouweneel

Lees meer...

 

              

Laatste preek

Loading Player...
© 2013 Evangelische Gemeente de Graankorrel | Werkendam