• graan01

  graan01

 • graan02

  graan02

 • graan03

  graan03

 • graan04

  graan04

Gebeds-studieavond

Door de weeks op woensdagavond komen we om de week samen in het Goezate gebouw, Kerckelant 3, en houden we bidstond en Bijbelstudie.
Op deze avonden is er ook gelegenheid om voorbede te vragen en er worden heerlijke liederen tot eer van onze Heiland en Verlosser gezongen.
De avonden beginnen om 20.00 uur.


Kringavonden aan huis

Doel is met elkaar in kleine groepsvorm te kunnen leren uit Gods Woord en te groeien in de relatie, intimiteit met God en broeders en zusters.
Deze avonden zijn toegankelijk voor gasten die op zoek zijn naar Jezus of naar een Gemeente.
(niet voor mensen die lid zijn van een andere Gemeente-Kerk. Het is voor hen belangrijk om in hun eigen Gemeente-Kerk levende stenen te zijn, tenzij het daar helemaal niet kan en er echt honger is naar het Woord, de relatie met God en broeders en zusters).

Deze avonden zijn gepland op de eerste en derde woensdag/donderdagavond van de maand ten huize van Gerben/Mariëlla en Lucas/Xynthia.


Starterskring/fundamentenstudie

Bij voldoende aanmeldingen starten we deze Bijbelstudiegroep voor jong-gelovigen.
Een leerzame studie over de fundamenten van het christelijk geloof.
Op dit moment is er een studiegroep bij Kees/Gerda.

 

 

Laatste nieuws

Bijbelstudie door Frank Ouweneel 7 maart 2018

Belangrijke Bijbelse Begrippen

Lees meer...

 

              

Laatste preek

Loading Player...
© 2013 Evangelische Gemeente de Graankorrel | Werkendam