Geen zondagse samenkomsten meer


Het bestuur van Evangelische Gemeente de Graankorrel heeft besloten om de gemeente per 1 januari 2022 statutair op te heffen. Dit is het gevolg van de lage opkomst. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de gemeente te voorzien in wat ieder nodig heeft.

Daarom hebben we besloten om weer terug te gaan naar Christengemeente het Kruispunt, waaruit we zijn ontstaan.

Samenkomsten in Gorinchem

We nodigen u dan ook hartelijk uit om de diensten van Christengemeente het Kruispunt bij te wonen. Het adres is: Vroedschapstraat 11 – 4204 AJ Gorinchem.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://kruispuntgorinchem.nl.

Bijbelstudieavonden

Wij gaan echter wel door met het organiseren van Bijbelstudieavonden in Werkendam. Deze avonden worden gekenmerkt door het leren kennen van wie Jezus is en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voor informatie kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0183-504753.

Hartelijke groet,

Kees & Gerda Keller 
Namens het bestuur